Hinthada University

Department of Myanmar

ပထမနှစ် မဟာဝိဇ္ဇာ၊ မြန်မာစာအထူးပြု (စာပေ)

Module No Module Name Remark
မ - ၆၁၁ ရသစကားပြေ ပထမနှစ်ဝက်ပညာသင်ကာလ
မ - ၆၁၂ သုတစကားပြေ ပထမနှစ်ဝက်ပညာသင်ကာလ
မ - ၆၁၃ (စာပေ) ကဗျာ ပထမနှစ်ဝက်ပညာသင်ကာလ
မ - ၆၁၄ (စာပေ) ကျောက်စာစာပေ ပထမနှစ်ဝက်ပညာသင်ကာလ
မ - ၆၂၁ ရသစကားပြေ ဒုတိယနှစ်ဝက်ပညာသင်ကာလ
မ - ၆၂၂ သုတစကားပြေ ဒုတိယနှစ်ဝက်ပညာသင်ကာလ
မ - ၆၂၃ (စာပေ) ကဗျာ ဒုတိယနှစ်ဝက်ပညာသင်ကာလ
မ - ၆၂၄ (စာပေ) စာပေရေးဟန် ဒုတိယနှစ်ဝက်ပညာသင်ကာလ

ပထမနှစ် မဟာဝိဇ္ဇာ၊ မြန်မာစာအထူးပြု (ဘာသာ)

Module No Module Name Remark
မ - ၆၁၁ (ဘာသာ) ရှေးဟောင်းစာနှင့်ဘာသာစကားအမြင် ပထမနှစ်ဝက်ပညာသင်ကာလ
မ - ၆၁၂ (ဘာသာ) တိုင်းရင်းဘာသာစကားများ ပထမနှစ်ဝက်ပညာသင်ကာလ
မ - ၆၁၃ (ဘာသာ) ဘာသာဗေဒ ပထမနှစ်ဝက်ပညာသင်ကာလ
မ - ၆၁၄ (ဘာသာ) သဒ္ဒဗေဒ ပထမနှစ်ဝက်ပညာသင်ကာလ
မ - ၆၂၁ (ဘာသာ) ရှေးဟောင်းစာနှင့်ဘာသာစကားအမြင် ဒုတိယနှစ်ဝက်ပညာသင်ကာလ
မ - ၆၂၂ (ဘာသာ) တိုင်းရင်းဘာသာစကားများ ဒုတိယနှစ်ဝက်ပညာသင်ကာလ
မ - ၆၂၃ (ဘာသာ) အတ္ထဗေဒ ဒုတိယနှစ်ဝက်ပညာသင်ကာလ
မ - ၆၂၄ (ဘာသာ) လူမှုဘာသာဗေဒနှင့်ရေးဟန် ဒုတိယနှစ်ဝက်ပညာသင်ကာလ

Copyright © Hinthada University. All Rights Reserved.

Developed Contact : +95 9422488147