အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်ပွဲ

Hinthada University Home Bachelor Studies Master Studies Academic/Staff Resource Events Contact အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနား   Hinthada University Since it has been founded as a university, it provides twelve academic subjects in Arts and Science. Starting from 2020-2021 Academic Year. Hinthada University offers the undergraduate course for Bachelor of Laws (LLB) and Economics. Get In Touch West… Continue reading အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနှင့် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်ပွဲ

မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ

Hinthada University Home Bachelor Studies Master Studies Academic/Staff Resource Events Contact ၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် မောင်မယ်သစ်လွင်အခမ်းအနား   Hinthada University Since it has been founded as a university, it provides twelve academic subjects in Arts and Science. Starting from 2020-2021 Academic Year. Hinthada University offers the undergraduate course for Bachelor of Laws (LLB) and Economics. Get… Continue reading မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲ